Konceptet med stafettläkare, också kallade hyrläkare, bemanningsläkare eller konsultläkare, har funnits inom den svenska vården i decennier. De arbetar på uppdragsbasis på sjukhus eller privata mottagningar, antingen som egenföretagare eller som anställd hos ett bemanningsföretag. Förledet ”stafett” kommer från det faktum att läkarens uppdrag vanligen är av kortare karaktär, vilket gör att det ofta inte finns tillräckligt med tid att skapa en relation med dess patienter. Detta är dock inte nödvändigtvis alltid fallet.

Fördelar med att vara stafettläkare

Som nämnts ovan kan stafettläkare vara antingen egenföretagare eller anställda hos bemanningsföretag. Det sistnämnda kan bidra till ytterligare fördelar eftersom bemanningsföretag ofta hanterar de administrativa delarna, så som avtal, kollektivavtal, utbetalningar av lön och försäkring. Att tänka på vad gäller val av arbetsgivande bemanningsföretag är att bekräfta att de är auktoriserade av hos en bransch- eller arbetsgivarorganisation. Detta säkerställer att bemanningsföretaget bedriver en seriös verksamhet.

För samtliga stafettläkare gäller dock nedanstående:

  • Variation
    Den största fördelen med att vara anställd stafettläkare är att de korta uppdragen ger upphov till stor variation i arbetsmiljö. För vissa personer är detta en mycket viktig faktor vad gäller trivsel och arbetsglädje.
  • Ersättning
    På grund av bristen på läkare är det inte ovanligt att stafettläkare erbjuds väsentligt högre ersättning än ordinarie anställda, även när sociala avgifter, semesterersättning och liknande tilläggskostnader för arbetsgivaren är adderade till en ordinarie anställds lön. Detta beror delvis på att bemanningen är ett tidsbegränsat konsultuppdrag. Det beror också att bemanningsföretaget är en mellanhand som också kräver ersättning. I fall där hyrläkaren är egenföretagare måste denne själv betala skatter och arbetsgivaravgifter, vilket pressar upp priset.
  • Specialisering
    Eftersom stafettläkare tillsätts efter specifika behov får stafettläkare ofta unik erfarenhet inom specialistområden.

Krav på stafettläkare

Det finns såväl formella krav som personlighetskrav på konsultläkare. Naturligtvis krävs auktorisation, legitimation och viss mängd erfarenhet, men höga krav ställs även på personlighet. För en stafettläkare, som med stor sannolikhet kommer att förflytta sig mellan olika arbetsplatser en hel del, är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till nya rutiner och arbetsmetoder, nya kollegor och annan arbetsmiljö. Att vara flexibel, positiv och samarbetsvillig är således grundläggande attribut för en framgångsrik stafettläkare.