Näringsinfo för Svenska verksamheter

Kategori: Företagande

En extern medietränare kan medieträna ert företag

Medieträning går ut på att lära de anställda på ett företag hur man på bästa sätt interagerar med nyhetsmedia. Detta för att optimera förutsättningar för att de framställer företaget i positiv dager i samband med eventuella framträdanden i media. Detta görs vanligtvis med hjälp av en extern medietränare som lär upp främst chefer och de medarbetare som arbetar med kommunikation. Det är trots allt främst dessa personer som skulle kunna få uppgiften att tala med reportrar.

Det ultimata målet med denna träning är att optimera medarbetarnas förmåga att kommunicera med medier på ett effektivt sätt. Detta för att företaget i slutändan ska kunna skydda sitt goda rykte.

Er medietränare kan förbättra medarbetarnas hantering av medier

Medieträning går med andra ord ut på att effektivisera och förbättra hanteringen av medier. Detta för att företaget ska porträtteras på ett fördelaktigt sätt i olika medier. En medietränare kan därför komma väl till hands vad gäller att lära medarbetarna att framföra ett tydligt och bra budskap.

För att hanteringen av medier ska bli så effektiv och smidig som möjligt är det viktigt att de olika medarbetarna lär sig mycket om medier och hur dessa fungerar. Detta för att medarbetarna ska kunna framföra sina budskap på ett koncist sätt. Det är nämligen viktigt att man som företag når ut i media med ett tydligt och fokuserat budskap. Detta för att de läsare, tittare eller lyssnare som tar del av budskapet ska förstå det och ta det till sig.

En del av medieträningen brukar därför gå ut på att hjälpa deltagarna att förstå de målgrupper som budskapen riktar sig till. Medarbetarna behöver även få lära sig hur de kan förse dessa målgrupper med rätt information.

Viktigt att vara avslappnad, ge koncisa svar och ducka för obekväma frågor

Ett viktigt mål med alla former av medieträning är att deltagarna ska bli med avslappnade och bekväma i intervjuer. Även detta är förstås någonting som en extern medietränare kan vara behjälplig med att lära ut. Det är viktigt att företagets medarbetare känner att de har kontrollen i de situationer då dessa intervjuas och kanske rentav granskas på ett kritiskt sätt. Här spelar bland annat faktorer såsom längden på de svar som ges och hur man duckar för obekväma frågor roll.

Miljö

Miljöfrågorna står i fokus!

Idag står miljöfrågorna i fokus och det satsas väldigt mycket kring detta. Denna fråga finns inom alla branscher oavsett vad pysslar med. Det är något som man inte längre kan blunda för. Dock så finns det ju branscher som är mer påverkade av dessa frågor än andra och det är t ex inom transport, industri och tillverknings- sektorerna. Det finns rapporter som säger att behovet av importerad olja har sänkts med 50% sedan 80-talet och detta är en fin trend.

Flera företag har dykt upp på marknaden som utvecklar produkter som drivs på el i stället för ”olje”-produkter. Vi ser även en ökning hos el-bilar, solceller med mera. Det finns många nya innovationer som hjälper till att hålla nere miljöpåverkan!

Läs fler intressanta artiklar på skaragruppen.se

Driver du en tandläkarmottagning?

Våga sticka ut!

Så som marknaden ser ut i dag med fler och fler privatiseringar av vårdtjänster t ex tandläkartjänster så blir man tvungen att satsa mer på reklam och exponering av sitt företag för att inte försvinna i mängden.

Denna exponering kan se lite olika ut, man kan välja att folkusera sitt ”företag” och dess tjänster såklart. Det är ju en väldigt vanlig strategi. En annan syn på det är att lägga exponeringen på produkter och kringutrustning som man tillhandahåller i samband eller anslutning till den faktiska tjänsten man ägnar sig åt.

Ett enkelt exempel: Du är tandläkare och säljer därmed tjänster som att laga tänder, ta röntgenbilder mm. Det du skulle kunna göra då är att fokusera på reklam mot eltandborstar och borsthuvuden om du säljer det, Ni förstår säkert tanken!

Besök följande hemsida för mer information om marknadsföring!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén