Medieträning går ut på att lära de anställda på ett företag hur man på bästa sätt interagerar med nyhetsmedia. Detta för att optimera förutsättningar för att de framställer företaget i positiv dager i samband med eventuella framträdanden i media. Detta görs vanligtvis med hjälp av en extern medietränare som lär upp främst chefer och de medarbetare som arbetar med kommunikation. Det är trots allt främst dessa personer som skulle kunna få uppgiften att tala med reportrar.

Det ultimata målet med denna träning är att optimera medarbetarnas förmåga att kommunicera med medier på ett effektivt sätt. Detta för att företaget i slutändan ska kunna skydda sitt goda rykte.

Er medietränare kan förbättra medarbetarnas hantering av medier

Medieträning går med andra ord ut på att effektivisera och förbättra hanteringen av medier. Detta för att företaget ska porträtteras på ett fördelaktigt sätt i olika medier. En medietränare kan därför komma väl till hands vad gäller att lära medarbetarna att framföra ett tydligt och bra budskap.

För att hanteringen av medier ska bli så effektiv och smidig som möjligt är det viktigt att de olika medarbetarna lär sig mycket om medier och hur dessa fungerar. Detta för att medarbetarna ska kunna framföra sina budskap på ett koncist sätt. Det är nämligen viktigt att man som företag når ut i media med ett tydligt och fokuserat budskap. Detta för att de läsare, tittare eller lyssnare som tar del av budskapet ska förstå det och ta det till sig.

En del av medieträningen brukar därför gå ut på att hjälpa deltagarna att förstå de målgrupper som budskapen riktar sig till. Medarbetarna behöver även få lära sig hur de kan förse dessa målgrupper med rätt information.

Viktigt att vara avslappnad, ge koncisa svar och ducka för obekväma frågor

Ett viktigt mål med alla former av medieträning är att deltagarna ska bli med avslappnade och bekväma i intervjuer. Även detta är förstås någonting som en extern medietränare kan vara behjälplig med att lära ut. Det är viktigt att företagets medarbetare känner att de har kontrollen i de situationer då dessa intervjuas och kanske rentav granskas på ett kritiskt sätt. Här spelar bland annat faktorer såsom längden på de svar som ges och hur man duckar för obekväma frågor roll.